พบหมอ

 • คุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
 • คุณต้องการตรวจสุขภาพ
 • คุณไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์
 • คุณต้องการฉีดวัคซีน
 • คุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการคุมกาเนิด
 • คุณต้องการตรวจเอดส์ หรือตรวจโรคอื่น

 

ราคา 60 ฟรั้ง ต่อครั้ง ที่คุณจะได้รับคาแนะนา และการรักษาจากศูนย์สูตินารีเวช ที่สถานีรถไฟ ลูเซิร์น

ถ้าคุณเข้าไปโดยไม่นัดล่วงหน้า: ต้องรอจนกว่าหมอว่าง

นัดล่วงหน้า ติดต่อที่เบอร์ 041 419 03 02 และบอกว่าต้องการนัด หมอที่ สถานีรถไฟ ลูเซิร์น

บอกทางโทรศัพท์ หรือที่หน้าเค้าเตอร์ว่ามาจาก ลิซ่า และจ่ายเป็นเงินสด ราคา 60 ฟรั้ง

คุณไม่ต้องบอกชื่อและนามสกุลจริง แต่สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของคุณต้องบอกวันเดือนปีเกิด

 

ศูนย์สูตินารีเวช สถานีรถไฟ ลูเซิร์น(Gyn- Zentrum Bahnhof Luzern) ถนน Zentralstrasse 1. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gyn-zentrum.ch

เวลาทาการ วันจันทร์ 08.00-20.00 วันอังคารและวันศุกร์ 08.00-17.00พุธและ

พฤหัสบดี 08.00-18.00 น.

 

ภาษาที่ใช้ เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส โปรตุเกส อิตาลี สเปน และ อินโอนีเชีย 

Download
Eingang gyn zentrum Bahnhof Luzern
Standort gyn zentrum Bahnhof Luzern.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.8 MB

ให้คำปรึกษำ

 

ตอบคาถามและให้ข้อมูลในเรื่อง:

 • การทางาน
 • การประกอบธุระกิจส่วนตัว
 • ความปลอดภัย
 • ใบอนุญาติ
 • ภาษี
 • ประกันสุขภาพและส่วนลด
 • เงินสมทบครอบครัว
 • เบี้ยประกันคนชรา (อาฮาฟาว)
 • หนี้สิน
 • เปลี่ยนอาชีพ
 • และอื่นๆ

ติดต่อเราได้ที่เบอร์ 079 502 76 55 Email: kontakt@verien-lisa.ch หรือเข้ามาหาเราได้: ทุกวันอังคาร เวลา 10.00-12.00 น./ วันพฤหัสบดี 14.00-16.00 น.

 

 

อำหำรกลำงวัน

 

ทุกวันอังคารเวลา 13.30-15.30น.(ยกเว้นช่วงโรงเรียนปิดเทอม)ที่ Zentrum Barfüesser

(ถนน.Winkelriedstrasse 5, 6003 Luzern) มีอาหารเสิร์ฟให้ในราคา 5 ฟรั้ง และพบปะกับคนที่ทางานในสายอาชีพเดี่ยวกันและขอรับคาปรึกษาได้ถ้าคุณต้องการ

เรียนภำษำเยอรมัน

 

ภาษาเยอรมันที่ใช้ในชีวิตประจาวันและที่ทางาน ระดับ A1, A2 และ B1. เริ่มต้นเรียนได้ตลอด ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ราคา

ทุกวันอังคาร เวลา 12.30-13.30 น. ที่ Zentrum Barfüesser (ถนน.Winkelriedstrasse 5, 6003 Luzern)

ครูสอนภาษาเยอรมันพูดภาษา โปรตุเกส และ อังกฤษได้ด้วย

 

 

Info / SOS: LEXI App

Deutsch, English, Français, Italiano, Español, Portugês, Română, Magyar, български, Polski, ไทย, slovenský.